วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ


 

จำนวนผู้มาใช้บริการ (จัดฉายเฉพาะวันพฤหัสบดี-ศุกร์ จำนวนจำกัด 35 ที่นั่ง)

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2561 ปรับปรุง - - - 156 139 308
639 342 406 397 -
2560 319 116 - - 226 659 491 419 - - - 274
2559 436 183 - - 194 545 378 344 416 - 421 426
2558 237 177 - - 279 450 529 473 272 135 372 174
2557 - - - - - - 154 158 257 - 484 279
2556 - - - - - 163 155 - - - - -


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.