วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆจำนวนผู้มาใช้บริการ (จำนวนจำกัด 20 เครื่อง)

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2560 132 114 - - 72 88 76 88        
2559 700 700 - - - 150 126 132 132 120 132 120
2558 123 - - - 350 735 735 700 455 735 770 700
2557 - - - - - 1 - 103 140 - 146 144
2556 - - - - - 198 335 161 - - - -


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2017. All Rights Reserved.