วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆจำนวนผู้มาใช้บริการ (จำนวนจำกัด 20 เครื่อง)

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2561 0 0 - - 0 0 12 16 งดบริการ งดบริการ งดบริการ งดบริการ
2560 132 114 - - 72 88 76 88 0 0 0 0
2559 700 700 - - - 150 126 132 132 120 132 120
2558 123 - - - 350 735 735 700 455 735 770 700
2557 - - - - - 1 - 103 140 - 146 144
2556 - - - - - 198 335 161 - - - -


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.