วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สถิติผู้เข้าใช้บริการโรงภาพยนตร์(ห้องประชุมอินทนิล)

 

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
                         
2562 681 - - - - 517 304
353
476
202
   
2561 ปรับปรุง - - - 694 33 1,081 1,294 807 995 984 416
2560 809 230 - - 694 1,161 1,101 1,149 133 133 133 647
2559 960 509 - - 576 1,520 1,183 1,369 783 219 1,576 828
2558 766 647 - - 609 1,347 1,182 1,103 776 406 1,060 561
2557 565 819 - - 675 1,817 1,438 1,078 984 - 1,154 815
2556 1,746 - - - 451 1,444 1,220 1,096 729 - 1,126 644
2555 656 769 - - 1,529 2,120 1,812 1,764 439 685 1,926 1,115
2554 1,470 1,016 41 - 536 1,273 1,505 1,608 564 250 1,637 998
2553 1,058 824 - - 495 1,161 2,138 1,938 723 498 1,372 1,319
2552 1,180 746 - - - 1,769 902 761 930 216 1,011 1,115
2551 1,086 404 - - 742 2,132 1,698 524 523 333 1,463 1,056ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.