วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สถิติห้อง Digital Libraryจำนวนผู้มาใช้บริการ / แผนภูมิประเภทการขอใช้บริการ


ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
                                                 
62 - - - - - - - - - - 152 - 168
- 235
  140
  116
         
61 17 graph - - - - - - 8 graph 1 graph 5 graph 1   ปรับปรุง   262   254   77  
60 210 graph 46 graph - - - - 20 graph 69 graph 144 graph 219 graph 78   -   17   -  
59 408 graph 234 graph - - - - 23 graph 269 graph 196 graph 199 graph 78 graph 138 graph 139 graph 220 graph
58 119 graph 279 graph - - - - 59 graph 123 graph 151 graph 45 graph 27 graph 55 graph 177 graph 220 graph
57 347 graph 279 graph - - - - 64 graph 239 graph 191 graph 291 graph 311 graph - - 269 graph 112 graph
56 1,379 graph - - - - - - 444 graph 1,168 graph 660 graph 252 graph 458 graph - - 596 graph 267 graph
55 964 graph 1,287 graph - - - - 1,552 graph 1,717 graph 1,930 graph 1,696 graph 916 graph 1,118 graph 1,923 graph 1,468 graph
54 1,252 graph 1,241 graph 113 graph - - 457 graph 792 graph 725 graph 646 graph 433 graph - - 831 graph 916 graph
53 755 graph 959 graph 444 graph 52 graph 485 graph 1,046 graph 1,533 graph 1,176 graph 976 graph 546 graph 1,043 graph 971 graph
52 801 graph 970 graph 291 graph - - - graph 1,710 graph 1,311 graph 2,442 graph 1,398 graph 538 graph 869 graph 351 graph
51 679 graph 691 graph - - - - ซ่อม graph ซ่อม graph ซ่อม graph ซ่อม graph - - 429 graph 1,040 graph 768 graphไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2020. All Rights Reserved.