วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บทความนักศึกษา

 
ลำดับ
บทความ
ปี พ.ศ.
ผู้เขียน
 
 
 
 
1

นายชาญวิชา ศรีโยธา
2 เครื่องบีบกระป๋องอะลูมิเนียม
2558 นายคมศิลป์ ทิพยะ
นายมนต์มนัส สิทธิชาคำ
3  เครื่องบีบอัดขวดพลาสติก 2558 นายภาณุพันธ์ โพธิ์ศรี
นางสาวพรรณทิวา เตโช
4 เครื่องหั่นตะไคร้
2558 นายวีรวัฒน์ ทารักษ์
นายศุภณัฐ ศิริสาร
5 อุปกรณ์ปอกเปลือกกระเทียม
2558 นายพนัส นิโรจอาจ
นายวิทวัส จรัสแสงทอง
6 อุปกรณ์ฝานกล้วยฉาบ
2558 นายจิตวิต ไชยแสง
นายภูวนัย กิ่งนอก
นายพุทธินนทน์ ทัพหงษา
7 อุุปกรณ์ไม้เกลี่ยข้าวปรับได้สามระดับ
2558 นายพิชัยยุทธ ดาบบัง
นายรัตนพล ศรีเจริญ
8 อุปกรณ์สอยมะนาว
2558 นางสาวขนิษฐา บัณฑิตย์
นางสาวรพีพรรณ สิงห์สกล
9 เครื่องดักจับยุง
2558 นายจักรพงษ์ งามดี
นายสัญญา ชาญประเสริฐ
10 เครื่องถนอมอาหาร
2558 นางสาวกนกอร คำมา
นางสาวทัศนียา วันทอง
นางสาวเพ็ญนภา ราชตรี
11 เครื่องหลอดไฟปิด - เปิดด้วยเสียงรีโมท
2558 นายทรงเกียรติ นามมหานวล
นางสาวเยาวภา มูลลุน
12 อุปกรณ์พ่นอเนกประสงค์
2558 นายอนุรักษ์ จรัสวรลักษณ์
นายอภิสิทธ์ คำมุข
13 อุปกรณ์หยอดเมล็ดข้าวโพด
2558 นายสมชาย ศรีกุลวงศ์
นายธนพล ศรีผาย
นายศรัณ จำปี
14 เครื่องคนกาแฟ
2555 นายรณกร อุดเบ้า
นายสุเมธ โคตรสมุทร
นายณรงค์ศักดิ์ หนองบัว
15 จักรยานออกกำลังกายผลิตกระแสไฟฟ้า
2555 นายอภิสิทธิ์ โมลีย์
นายเกรียงไกร กองผล
นายจุฑาพัชร นาสิงห์ขันธ์
16 ชุดฝึกเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
2555 นายสุรพันธุ์ บัวภา
นายอลงกต จันทมาตย์
นายกษิภัท พลปัถพี
17 ถังแช่อเนกประสงค์
2555 นายทัศนะ คำมา
นายธนวัชร คำโปร่ง
นายอรรณพ รุ่งแจ้ง
18 แผงชุดฝึกวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
2555 นายศุภกฤต พุทธกันยา
นายสุริโย พลเชียงสา
นายอภินัทธ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
19 ม่านควบคุมด้วยรีโมท
2555 นายวินิก อันมาก
นายปรีดา ไชยแสนสวด
นายจีรวัฒน์ มงคลเคหาไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.