วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สรุปสถิติการยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

            สรุปสถิติยืม-คืน                                    
   (E-BOOK)  
 

ปี เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ตุ.ค. พ.ย. ธ.ค.
2565 640 2,912 1,300                  
2564 - - - - - - - - 3.613
1,658 427
                         


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.