วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมห้องสมุด

โครงการ/กิจกรรม                             รายละเอียด                      
-กิจกรรม 2564  
-กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 2563 งานวิทยบริการและห้องสมุดจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดโดยจัดการแข่งขันเกมส์ROV
- กิจกรรมลอยกระทง 2562                                                                                                                                             งานวิทยบริการและห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีของไทยเนื่องในวันลอยกระทง โดยได้มีการจัดกิจกรรมการจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
- กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด 2562                                                                                

  


 


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2023. All Rights Reserved.