วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สรุปโครงการ/กิจกรรม งานวิทยบริการและห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2562  - กิจกรรมลอยกระทง
 
- กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
 - กิจกรรมจิตอาสา
ปี พ.ศ. 2561  -่งเสริมรักการอ่าน
 -
-กิจกรรมห้องสมุด
 - กิจกรรมจิตอาสา
 
ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2020. All Rights Reserved.