วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 

  แผนกวิชา ช่างยนต์

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2559  
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2560  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2558    

 

  แผนกวิชา ช่างไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2559  
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2560  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2558    

  แผนกวิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2558


  แผนกวิชา ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2560  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2558


  แผนกวิชา ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2560  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2558


  แผนกวิชา ช่าอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2559  
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2560  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2558ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2018. All Rights Reserved.