วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ 

  ปีการศึกษา 2555 ..................................................................

แผนก วิชา ช่างยนต์ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างไฟฟ้า [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล                          [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ [ คลิ๊ก ]  ปีการศึกษา 2556 ..................................................................

แผนก วิชา ช่างยนต์ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างไฟฟ้า [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล                          [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างช่างอิเล็กทรอนิกส์ [ คลิ๊ก ]


  ปีการศึกษา 2557 ..................................................................                               

แผนก วิชา ช่างยนต์ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างไฟฟ้า [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล                          [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างช่างอิเล็กทรอนิกส์ [ คลิ๊ก ]

  ปีการศึกษา 2558 ..................................................................

แผนก วิชา ช่างยนต์ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างไฟฟ้า [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเขียนแบบเครื่องกล                          [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างเทคโนโลยีสารสนเทศ [ คลิ๊ก ]
แผนก วิชา ช่างช่างอิเล็กทรอนิกส์ [ คลิ๊ก ]


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2018. All Rights Reserved.