วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

สถิติประจำเดือน


 

ห้อง Digital Library ห้อง Home Theatre ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
จำนวนผู้มาใช้บริการ
แผนภูมิการขอใช้บริการ
จำนวนผู้มาใช้บริการ
ผู้มาใช้บริการ 3 D
จำนวนผู้มาใช้บริการ
จำนวนหนังสือที่ยืม

บริการ Tablet แผนกที่ใช้บริการ มากที่สุด 1-3
จำนวนผู้มาใช้บริการห้อง Digital Library
ห้อง Home Theatre
Tablet

-------------------- --------------------


ไปยังหัวข้อบทความ   Copyright 2019. All Rights Reserved.