วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ เล่มที่ 2 หน่วยที่ 9..
    / 2538
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ส-อ 
เอกสารการสอนชุดวิชา องค์การและการจัดการ หน่วยที่ 1-8
    / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ส-อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15
    / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
659.2
ส-ก 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 6-10
    / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
659.2
ส-ก 
เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-6
    / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.7
ส-ห 
เอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 1-6
    / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
659.2
ส-อ 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน..
    / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
070.17
ส-ค 
เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ หน..
    / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
070.17
ส-ค 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา = Thai studies หน่วยที่ 1-7
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.3
ม-ท 
เอกสารการสอนชุดวิชาไทยศึกษา = Thai studies หน่วยที่ 8-15
    / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.3
ม-ท 
เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ ..
    / 2532
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
659
ส-ห 
เอกสารการสอนชุดวิชาองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 1-8
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658
ส-อ 
เอกสารการสอนรายวิชา เทคโนโลยีทางการพิมพ์ = Printing technolo..
    / 2533
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
686.2
ส-อ 
เอกสารการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับครู 96200 หน่วยที่ 1-8
    / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.39
ส72อ 
เอกสารการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักบัญชี 96600 หน่วยที่ ..
    / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
657
ส-ค 
เอกสารการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารในภาครัฐบาล 964..
    / 2529
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.39
ส-ค 
เอกสารคำสอนการจัดกิจกรรมการเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ = Multiple l..
   เปรื่อง กิจรัตนี / 2534
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
607
ป-อ 
เอกสารนิเทศทางไกล
   ปริยา นวรัตน์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
080
ป-อ 
เอกสารแนวทางการนิเทศช่วยเหลือโรงเรียน ปฏิรูปการเรียนรู้อย่าง..
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.102
 
เอกสารประกอบการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มสิท..
    / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613
อ 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 [499]   [แสดง 20/9969 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.