วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
2 ทศวรรษ การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
613.85
ร-ส 
20 คำถามสำคัญของฟิสิกส์
   บรูกส์, ไมเคิล / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
530
บ-ย 
20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
305.23
ส-ย 
20 วันเปลี่ยนฉันให้สวยเดิ้น = Let' s be healthy
   รัตติยา นิลกลม / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
158.1
ร-ย 
200 ปี ของการศึกษาไทย
    / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.593
ศ311ส 
200 วิธีกำจัดความผิดหวังทวงความสำเร็จกลับคืน !
   ปลิวลม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
158
ป486ส 
200 ศัพท์ IT สำหรับนักบริหาร
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.39
ส 
2008 Graduate thesis / project abstracts king mongkut's univ..
    / 2008
   งานวิจัย ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
AB 
2012 โลกาวิปโยค
   ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
363.34
ช-ส 
2012 วันสิ้นโลก
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.899 
2012 วันสิ้นโลก
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ECD.787 , 881 
21&Over ทั้งทีปาร์ตี้รั่วเว่อร์
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.2393 
213 วิธีสมัครงาน สัมภาษณ์งาน 360 องศา
   เกรียงศักดิ์ อวยพรเจริญชัย / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
650.14
ก-ส 
222 ข้อควรจำสำหรับนักบริหาร = Businese is people
   พาร์กินสัน, ซี. นอร์ทโคท / 2527
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658
พ-ส 
23 วิธีสร้างสรรค์เครื่องประดับด้วยตนเอง
   สายใจ เจริญรื่น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
745.5
ส-ย 
2309 ย้อนรบ ภพรัก
   พันธุ์ พงศ์นาค
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว
พ-ส 
24 ความคิดที่พึงพินิจก่อนตาย
   พระไทร ไทรสังขชวาลลิน / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 12 ไอเทม)
294.304
พ-ย 
25 ปีแห่งความมุ่งมั่น
    / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
609
ก-ย 
27 วิธีครองใจคน
   สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
158.1
ส284ย 
27 วิธีครองใจคน
   สมศักดิ์ เหลืองอัครเดช
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
158
ส284ย 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [505]   [แสดง 20/10089 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.