วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.8
อ-ห 
66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล : รวบรวมบทความทางด้านเครื่องก..
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.8
ห 
69 เคล็ดลับหาข้อมูลด้วย Google
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.1683 
7 เดือนบรรลุธรรม
   ดังตฤณ / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
294.3444
ด319จ
2551 
7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.1065 
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3
สก674
2561 
7 สิ่งที่ควรเปลี่ยน เพื่อ...[E-Book]
   นายบัวบก
   Fulltext 7 สิ่งที่ควร "เปลี่ยน" เพื่อ.pdf (Fulltext) [http://library.kktech.ac.th/UL..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
   สมฤทธี บัวระมวล / 2537
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
089.9593
ส-จ 
7 อุปนิสัยให้วัยรุ่นเป็นเลิศ = The 7 habits of highlyeffdcti..
   โควี่ย์, ฌอน / 2545
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
155.5
ค95จ 
70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3
ภว674
2561 
70 ภาพกตัญญู
    / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
179.9
จ83จ 
70 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า
    / 2521
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.3
จ 
72 พรรษาภัทรกษัตริย์ ธนบัตรรัชกาลที่ 9
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593
จ 
72 พรรษามหาราช
   ไพฑูรย์ วงศ์วานิช / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593
ภ74จ 
74 ปีอาชีพเพื่อประชาชน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.593
ส-จ 
77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ ยิ่งเล่นยิ่งสนุก ยิ่งคิดยิ่งฉลาด
   โกโต, มิชิโอะ / 2550
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
793.87
ก-จ 
77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ เล่นแล้วสนุก คิดแล้วฉลาด
   โกโต, มิชิโอะ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
793.87
ก-จ 
8 1/2 ริกเตอร์
   อนุสรณ์ ติปยานนท์
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
นว
อ-ป 
8 Mile
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.840 
8 Mile
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.840 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [499]   [แสดง 20/9969 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.