วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
5 หัวใจฮีโร่
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.665 
50 กระบวนท่า ฝ่าด่านชีวิต
   ว.แหวน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
158
ว-ห 
50 ปัญหาสุดฮิต ชีวิตคนทำงาน
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
158.7
ห 
50 ปัญหาสุดฮิตชิวิตคนทำงาน
   ธีระชัย เชมนะสิริ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
158.7
ธ-ห 
50 ปี ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.223
ห 
50 โรคซื่อ (บื้อ) ของหัวหน้างาน
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
658.4
ผ-ห 
50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
   ปภาณิน เกษตรทัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    มี 10 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 11 ไอเทม)
959.303
ก976ค
ล.4 
50 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
   ปภาณิน เกษตรทัต
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
959.3
ป46ห 
500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
341.2473
ฝ-ห 
5โปรแกรมพิมพ์งาน
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.924 
6 เดือน ที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.9593
ศ-ห 
6 ทศวรรษ : สร้างคุณค่าสร้างอนาคต
   อลิศร์ ชมถาวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
920.4
อ-ห 
6 องศาโลกาวินาศ = Six degrees : our future on a hotterplanet
   ไลนัส, มาร์ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
551.6
ล97ห 
6 องศาโลกาวินาศ = Six degrees
   ไลนัส, มาร์ก / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
303.485
ล93ห 
60 คำถามที่ต้องการคำตอบ
   จำนงค์ เสียงไพรพันธ์ / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.32
จ-ห 
60 นาทีเพื่อสุขภาพ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FCD.1506 
60 ปี ชีวิตและผลงานนายสมชัย วุฑฒิปรีชา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7
ส-ห 
60 ปี พระมหาบารมีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.593
ส-ห 
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย
    / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.159
ช112ห
2558 
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทยE-Book
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.3135 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [505]   [แสดง 20/10089 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.