วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
กลุ่มคุณภาพ (วิธีญี่ปุ่น) = QC circle concept
   กล้าหาญ วรพุทธพร / 2527
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.562
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารการผลิต
   ยรรยง ศรีสม / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
658.5
ย-ป 
วิทยุกระจายเสียงระบบดิจิทัล
   ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
"กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง"
   อิสระ เจียวิริยบุญญา, นายแพทย์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
615.32345
 
"ความสุขกับชลประทาน" การประกวดภาพภาพผลงานชลประทาน ปี 2556 = ..
   สุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
704.949
ก-ค 
"ทำอย่างไรจึงได้เป็นครูดีเด่น"
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
371.1
ส-ท 
"ผม"ชื่อแซนดี้ "ค่ะ"
   วรินทร์ธรา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
808.54
ก-ผ 
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาคนไทยที่สมบูรณ์แบบ"
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.1140 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู..
   วิลาสินี วิเชียรรัตน์ / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ว-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" : การจัดกระบวนการเรียนรู..
   วิสุทธิ์ เวียงสมุทร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.1
ว-ร 
"ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ท..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370.1523
พ249ก 
"เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี" : รวมบทประพันธ์และภาพวาดโ..
    / 2552
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
สร 923.1593
ภ74ร 
"เรียนรู้เพื่อนบ้าน" ประชาคมอาเซียน
    / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
341.247
ส-ร 
"วันนั้น"อ่อนแอ แต่...วันนี้ไม่ใช่ = Just be yourself
   ปูปรุง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
158.1
บ895ย 
X-MEN 2
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.107 
1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน
   ครูแว่น / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.3028
ค-ห 
1 นาทีกับวิธีทำให้เขารักคุณคนเดียว นานตราบเท่าที่คุณ (ยัง) ต..
   D-LIFE / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
152.41
ด-ห 
1 ในพระราชดำริ ตอน โยเกิร์ต มหัศจรรย์นมหมัก
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.164 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [541]   [แสดง 20/10806 รายการ] Copyright 2023. All Rights Reserved.