วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
8,001 อาคาร แบบก่อสร้าง 1
8,002 อาคาร ภาพ 1
8,003 อาคาร มาตรการความปลอดภัย 1
8,004 อาคาร มาตรฐาน 4
8,005 อาคาร อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย 3
8,006 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบ 2
8,007 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบและการสร้าง 2
8,008 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่มือ 1
8,009 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน 2
8,010 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
8,011 อาคารคอนกรีตอัดแรง มาตรฐาน 2
8,012 อาคารไม้ มาตรฐาน 1
8,013 อาคารเรียน การบริหาร 1
8,014 อาคารและการก่อสร้าง 3
8,015 อาคารสำนักงาน การออกแบบตกแต่ง 1
8,016 อาคารสูง 2
8,017 อาคารสูง การประชุม 1
8,018 อาคารเหล็กรูปพรรณ การออกแบบและการสร้าง 1
8,019 อาคารเหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน 5
8,020 อาคารอนุรักษ์พลังงาน 2
  393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 [421]   [แสดง 20/8416 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.