วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
7,961 อาคาร การใช้พลังงาน 3
7,962 อาคาร การซ่อมแซม 5
7,963 อาคาร การดูแลรักษาและซ่อมแซม 1
7,964 อาคาร การเดินท่อ มาตรฐาน 2
7,965 อาคาร การตรวจสอบ คู่มือ 1
7,966 อาคาร การบำรุงรักษาและซ่อมแซม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 1
7,967 อาคาร การระบายอากาศ 1
7,968 อาคาร การออกแบบ 2
7,969 อาคาร การออกแบบและการสร้าง มาตรฐาน 1
7,970 อาคาร การออกแบบและการสร้าง 8
7,971 อาคาร แบบก่อสร้าง 1
7,972 อาคาร ภาพ 1
7,973 อาคาร มาตรการความปลอดภัย 1
7,974 อาคาร มาตรฐาน 4
7,975 อาคาร อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย 3
7,976 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบ 2
7,977 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบและการสร้าง 2
7,978 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่มือ 1
7,979 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน 2
7,980 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
  391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 [420]   [แสดง 20/8385 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.