วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
7,941 อาคาร มาตรฐาน 4
7,942 อาคาร อัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย 3
7,943 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบ 2
7,944 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบและการสร้าง 2
7,945 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่มือ 1
7,946 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน 2
7,947 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
7,948 อาคารคอนกรีตอัดแรง มาตรฐาน 2
7,949 อาคารไม้ มาตรฐาน 1
7,950 อาคารเรียน การบริหาร 1
7,951 อาคารและการก่อสร้าง 3
7,952 อาคารสำนักงาน การออกแบบตกแต่ง 1
7,953 อาคารสูง 2
7,954 อาคารสูง การประชุม 1
7,955 อาคารเหล็กรูปพรรณ การออกแบบและการสร้าง 1
7,956 อาคารเหล็กรูปพรรณ มาตรฐาน 5
7,957 อาคารอนุรักษ์พลังงาน 2
7,958 อ่างเก็บน้ำ 2
7,959 อ่างทอง ประวัติศาสตร์ 1
7,960 อ่างทอง ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว 1
  390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [418]   [แสดง 20/8352 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.