วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 รายการหัวเรื่อง
  กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ Subject จำนวนทรัพยากร
381 English language Juvenile literature 1
382 English language Problems, exercises, etc. 1
383 English language Reading Research 1
384 English language Rhetoric 7
385 English language Rhetoric Handbooks, manuals, etc 1
386 English language Study and teaching 2
387 English language Study and teaching Research 1
388 ENGLISH LANGUAGE TECHNICAL ENGLISH 5
389 English Language Text-books for foreigners 1
390 English language textbook 1
391 English language Textbooks for foreign speakers 3
392 English language Textbooks for foreign speakers. 1
393 English language Textbooks for foreigners 1
394 English language Usage. 3
395 English language Verb Problems, exercises, etc 1
396 English language^Pronouncition 1
397 ENGLISH LANGUAGE|xDICTIONARIES 1
398 English languge Composition 1
399 English languge Text book 1
400 English Speaking 1
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [403]   [แสดง 20/8051 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.