วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย [เล่ม 3]
   บุญร่วม เทียมจันทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
345.05
บ72ห 
108 ไอเดียงานรูด
   สายใจ เจริญรื่น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
745.5
ส-ห 
11 กันยา โศกาพินาศ SEPTEMBER 11
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FCD.2072 
11 ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียน
   ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
338.9
ถ-ส 
116 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักรา..
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1
ก-ส 
12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤต เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธ..
    / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
324.6
ส 
121 วิธีสุขภาพดีชีวีเกินร้อย = 121 ways to live 121 years--a..
   คลัตช์, โรนัลด์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    มี 7 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
613
ค-ห 
13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Science Process Skills ชุดท..
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.2568 
13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ Science Process Skills ชุดที..
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.2569 
14 BLADES 8ดาบทรมาน 6ดาบสังหาร
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.870 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
371.102
ท75ส 
14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ
   ทิศนา แขมมณี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
371.102
ท511ส
2544 
15 บ้านใต้ถุนสูง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
720.483
ฮ-ส 
15 ศาสนสถาน เจดีย์ มรดกสถาปัตยกรรม โดย อาจารย์วิชิต คงประกาย..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
720.1
ส 
15 สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทัย
   ฮิซาโอะ, อิมาอิ / 2555
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
920.72
ฮ-ส 
150 แบบบ้านกับ 6 Lifestyles
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
728.37
ร192 
162 tips & tricks Windows 7
   สุธีร์ นวกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.39
ส73ห 
167 tips & tricks office 2010
   สุธีร์ นวกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
621.39
ส-ห 
168 เคล็ดลับ ดูแลสุขภาพลูกรัก
   จิรนันทา ธำรง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
649.1
จ-ห 
17 เครื่องมือนักคิด = 17 problem solving devices
   วันรัตน์ จันทกิจ / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
658.403
ว-ส 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [525]   [แสดง 20/10490 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.