วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
10 ยอดกราฟิกดีไซเนอร์สายพันธุ์ไทย
   รัชภูมิ ปัญส่งเสริม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
741.6029
ร62ส 
10,000 BC
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.431 
10,000BC
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.431 
100 คนคิด 10 คนทำ 1 คนสำเร็จ
   พรหมมาตร์ ชายสิม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
158.1
พ291ห 
100 บทเรียนลัดหัดใช้คอมพิวเตอร์ Windows XP
   ชัชวาล ศุภเกษม / 2548
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
621.39
ช-ร 
100 ปัญหาปรึกษาหารือ : ไขปัญหาแต่งบ้าน
    / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
747 
100 ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข
    / 2526
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
383.49
ป97ห 
100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
370
ศ72ห 
100 ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ 27 พฤษภาคม 2549 จำรัส เซ็นนิล
   จำรัส เซ็นนิล.
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ACD.172-173 
100 ปี รฤก พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ : พระประวัติ พระกรณียกิจพล..
   กรองกาญจน์ ถนอมพล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
923.1593
ส26ห 
100 ปี สถานีกรุงเทพ
   สุรจิต จามรมาน, บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
080
ส-ห 
100 ปีการโทรคมนาคม พ.ศ. 2426-2526
    / 2526
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
384
ก-ร 
100 ปีการฝึกหัดครูไทย
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
378.155
ก64ร 
100 ปีพระยาอนุมานราชธน
   อนุมานราชธน, พระยา / 2531
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
809
อ-ร 
100 พระชันษา สดุดีพระสังฆบิดร : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
294.304
ห 
100 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
   บรีเวอร์, ดันแคน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
609
บ-ห 
100 แรกมีในสยาม
   โรม บุนนาค / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
959.3
ร-ร 
100 วัน 1000 ประโยค ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่น
   J TEAM
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
495.683
จ-ห 
100 วิธีพูดอังกฤษแบบเหนือชั้น! = 100 ways to say inEnglish
   สุรีรัตน์ ทองอินทร์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
428.349
ส-ร 
100 วิธีรับมือโรคหวัด = Health care for influenza
   หลิน, อิงชิน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    มี 4 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 5 ไอเทม)
616.203
ห-ห 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [505]   [แสดง 20/10089 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.