วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
6 เดือน ที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.9593
ศ-ห 
6 ทศวรรษ : สร้างคุณค่าสร้างอนาคต
   อลิศร์ ชมถาวร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
920.4
อ-ห 
6 องศาโลกาวินาศ = Six degrees : our future on a hotterplanet
   ไลนัส, มาร์ก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
551.6
ล97ห 
6 องศาโลกาวินาศ = Six degrees
   ไลนัส, มาร์ก / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
303.485
ล93ห 
60 คำถามที่ต้องการคำตอบ
   จำนงค์ เสียงไพรพันธ์ / 2536
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
294.32
จ-ห 
60 นาทีเพื่อสุขภาพ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
FCD.1506 
60 ปี ชีวิตและผลงานนายสมชัย วุฑฒิปรีชา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.7
ส-ห 
60 ปี พระมหาบารมีเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
    / 2549
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
379.593
ส-ห 
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย
    / 2015
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.159
ช112ห
2558 
60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทยE-Book
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.3135 
60 วัด วังและสถานที่สำคัญในพม่า
   ภภพพล จันทร์วัฒนกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
959.1
ภ44ห 
62 สูตรเด็กเคล็ดลับของหวานจากผลไม้
   จันทร วรากุลเทพ / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
641.2
จ-ห 
65 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.8
ห 
66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
621.8
อ-ห 
66 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล : รวบรวมบทความทางด้านเครื่องก..
    / 2535
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.8
ห 
69 เคล็ดลับหาข้อมูลด้วย Google
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.1683 
7 กฏเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่
   โซปรา ดีปัก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 10 ไอเทม)
152
ซ-ก 
7 เดือนบรรลุธรรม
   ดังตฤณ / 2008
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
294.3444
ด319จ
2551 
7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.1065 
7 รอบ พระชนมพรรษา พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
959.3
สก674
2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [525]   [แสดง 20/10490 รายการ] Copyright 2020. All Rights Reserved.