วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อผู้แต่ง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
36 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ ของเรา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
929.7
ม-ส 
365 วัน - ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ Final Score
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.339 
3ds Max 2009 10 ชม.
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
621.399
ด-ส 
3ds Max 2010 Basic
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.953 
3ds Max 2010
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ACD.2197 
3Ds MAX Animation&Character Studio:เรีียนรู้การสร้างงานแอนิเ..
   พลากร ตนพยอม
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ACD.194-195 
3Ds MAX Modeling:เรียนรู้การสร้างโมเดล 3 มิติ
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ชั้นวาง CD(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
ACD.198-199 
3ทหารเสือสายลับสะท้านโลก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ECD.1365 
4,000 คำศัพท์ใช้บ่อย 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ / นพพิชญ์ ประหวั่น
   นพพิชญ์ ประหวั่น
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
495.913
จ653ส 
40 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน
   นิภัสสร คำภา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
080
น-ส 
40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    / 2539
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
923.1593
ส 
400 คำถาม ประมวลเกร็ดชีวิตและงาน
    / 2005
   นวนิยาย ที่ นวนิยาย(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
นว. 920
ค-ส 
400 ปีกับการค้นพบวิทยาศาสตร์โลก
   ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล / 2547
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
500.8
ช-ส 
407 เที่ยวบินผี
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.1452 
46 ปีทองของคุณภาพ
    / 2530
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
373.24
อ-ส 
4WHEELS
   วารสาร ที่ ชั้นวางวารสาร(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
 
5 S เทคนิค = 5 S technique : การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
658.2 
5 S เทคนิค = 5 S technique : การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม
    / 2542
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 8 ไอเทม)
658.2
ป-ท 
5 พยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัดเซน
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.834 
5 แพร่ง
   สื่อวีดิทัศน์ ที่ ห้องโฮมเธียเตอร์(ห้องสมุดสารสนเทศ)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
ECD.841 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [505]   [แสดง 20/10089 รายการ] Copyright 2019. All Rights Reserved.