วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 ข้อมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก


ประเภทวัสดุสารสนเทศที่ให้บริการ
กลับ
ลำดับที่ สัญลักษณ์ ชื่อเต็ม
1 vcd
 สื่อวีดิทัศน์
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
ครู   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
2 serial
 วารสาร
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
ครู   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
3 reservmat
 หนังสือสำรอง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 3 วัน ค่าปรับ 5 บาท
ครู   ยืมออกได้ 7 วัน ค่าปรับ 5 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
4 Res
 งานวิจัย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครู   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
5 Ref
 หนังสืออ้างอิง
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
ครู   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
6 MUS
 เพลง ซีดีและคาราโอเกะ
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
ครู   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
7 M
 แผนที่
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
ครู   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
8 Fic
 นวนิยาย
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครู   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
9 bk
 หนังสือ
เจ้าหน้าที่   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท ค่าธรรมเนียมการยืม 5 บาท/เล่ม
ครูพิเศษ   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
นักเรียน   ยืมออกได้ 8 วัน ค่าปรับ 1 บาท
ครู   ยืมออกได้ 90 วัน ค่าปรับ 1 บาท
บุคคลภายนอก   ยืมออกได้ 6 วัน ค่าปรับ 1 บาท
10 b-serial
 วารสารเย็บเล่ม
เจ้าหน้าที่   ยืมออกไม่ได้
ลูกค้าห้องสมุด   ยืมออกไม่ได้
ครูพิเศษ   ยืมออกไม่ได้
นักเรียน   ยืมออกไม่ได้
ครู   ยืมออกไม่ได้
บุคคลภายนอก   ยืมออกไม่ได้
กลับ Copyright 2023. All Rights Reserved.