วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9743014322
 ผู้แต่ง พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
 ชื่อเรื่อง
เครื่องวัดไฟฟ้า : ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 / โดย พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ม.ป.ป.
 เลขเรียก 621.374 พ-ค
 รูปเล่ม 205 หน้า
 หัวเรื่อง เครื่องวัดไฟฟ้า
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค 1 
  Barcode: 000341
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.10 
  Barcode: 000358
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.11 
  Barcode: 000360
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.12 
  Barcode: 000343
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.13 
  Barcode: 000351
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
6. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.14 
  Barcode: 000347
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
7. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.15 
  Barcode: 000352
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
8. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.16 
  Barcode: 000353
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:000353 จำหน่าย
9. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.17 
  Barcode: 000342
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
10. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.18 
  Barcode: 000349
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
11. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.19 
  Barcode: 009072
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:009072 จำหน่าย
12. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.19 
  Barcode: 009343
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:009343 จำหน่าย
13. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.2 
  Barcode: 000355
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
14. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.3 
  Barcode: 000350
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:000350 จำหน่าย
15. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.4 
  Barcode: 000356
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 สิงหาคม 2562
  จอง
16. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.5 
  Barcode: 000359
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:000359 จำหน่าย
17. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.7 
  Barcode: 009525
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
18. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.8 
  Barcode: 000354
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
19. หนังสือ
หนังสือ
621.374 พ-ค ฉ.9 
  Barcode: 000357
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [พันธ์ศักดิ์ พุฒิมานิตพงศ์]

    หัวเรื่อง [เครื่องวัดไฟฟ้า]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เครื่องวัดไฟฟ้า ..
 Copyright 2020. All Rights Reserved.