วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786160819898
 ผู้แต่ง พรพรรณ จันทร์แดง ดร.
 ชื่อเรื่อง
ห้องสมุดยุคใหม่ / โดยพรพรรณ จันทร์แดง
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ; ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557
 เลขเรียก 025.04 พ44ห
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 160 หน้า : ภาพประกอบ ; 21.6 ซม.
 หมายเหตุ Contents:
--บทที่ 1 ห้องสมุดยุคใหม่
--บทที่ 2 ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
--บทที่ 3 การจัดระเบียบทรัพยากรสารสนเทศ
--บทที่ 4 บริการสารสนเทศ
--บทที่ 5 การค้นคืนสารสนเทศ
--บทที่ 6 การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 หมายเหตุ Summary: หนังสือวิชา ห้องสมุดยุคใหม่ เล่มนี้มีลักษณะเด่นคือ มีรายละเอียดที่สำคัญๆ เกี่ยวกับลักษณะของห้องสมุดยุคใหม่ การใช้ห้องสมุดยุคใหม่ บริการสารสนเทศในห้องสมุดยุคใหม่ และเทคนิคในการค้นหาสารสนเทศออนไลน์และสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตที่ละเอียดลึกซึ้ง ซึ่งผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
 หัวเรื่อง ห้องสมุด
 หัวเรื่อง ห้องสมุด--การศึกษาและการสอน
 หัวเรื่อง ห้องสมุดและบริการห้องสมุด
 หัวเรื่อง ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
 ชื่อเรื่องเพิ่ม Modern Library
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
025.04 พ44ห  
  Barcode: 029100
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
025.04 พ44ห ฉ.2 
  Barcode: 029101
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
025.04 พ44ห ฉ.3 
  Barcode: 029102
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ห้องสมุด]
    หัวเรื่อง [ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ห้องสมุดยุคใหม่ ..
 Copyright 2023. All Rights Reserved.