วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9786163810823
 ผู้แต่ง บุญร่วม เทียมจันทร์
 ชื่อเรื่อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมหัวเรื่องทุกมาตรา ฉบับสมบูรณ์ / โดยบุญร่วม เทียมจันทร์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ; อินส์พัล, 2562
 เลขเรียก 342.593 บ72ค
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
 รูปเล่ม 256 หน้า ; 21.1 ซม.
 หมายเหตุ Contents:
--หมวดที่ 1 บททั่วไป
--หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
--หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
--หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
--หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
--หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
--หมวดที่ 7 รัฐสภา
--หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
--หมวดที่ 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
--หมวดที่ 10 ศาล
 หมายเหตุ Summary: รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดสำหรับการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยทั่วโลก ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน โดยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในปี พ.ศ.2560 มีทั้งหมด 279 มาตรา หนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตล่าสุดแล้ว หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล ทนายความ ตำรวจ ทหาร ผู้พิพากษา อัยการ นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับประเทศ ผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ประชาชนทุกคนควรรู้
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ--ไทย
 ผู้แต่งร่วม ศรัญญา วิชชาธรรม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
342.593 บ72ค  
  Barcode: 029271
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
342.593 บ72ค ฉ.2 
  Barcode: 029272
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
342.593 บ72ค ฉ.3 
  Barcode: 029273
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บุญร่วม เทียมจันทร์]

    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รัฐธรรมนูญแห่งรา..
 Copyright 2023. All Rights Reserved.