วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 ISBN 9786160837786
 ผู้แต่ง จำเนียร จวงตระกูล, ศ.ดร.
 ชื่อเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ / โดยจำเนียร จวงตระกูล
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2563
 เลขเรียก 658.3 จ68ก
 ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
 รูปเล่ม 700 หน้า : ภาพประกอบ ; ซม.
 หมายเหตุ Contents:
--บทที่ 1 บทเริ่มต้น : ความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 2 หลักการพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 4 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 5 กระบวนทัศน์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 6 ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล
--บทที่ 7 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 8 การพัฒนาบุคคลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
--บทที่ 9 ภาพรวมการพัฒนาองค์การ
--บทที่ 10 การพัฒนาองค์การเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
 หมายเหตุ Summary: หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ที่ได้ทำงานด้านทรัพยากรณ์มนุษย์โดยตรงกว่า 20 ปี เนื้อหา 16 บทมีความทันสมัยด้านการพัฒนาบุคคล การฝึกอบรม การจัดการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีจริยธรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และอาจารย์ผู้สอน ในคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ศึกษาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน และยังเหมาะกับบุคลากรฝ่าย HR หรือฝ่ายการจัดการงานบุคคลของหน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่างๆ อีกทั้งเหมาะสำหรับเป็นตำราอ้างอิง เนื้อมีความเข้มข้นและอัปเดตในด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอีกด้วย
 หัวเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 หัวเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์--ไทย
 หัวเรื่อง บริหารธุรกิจ--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)--วิจัย
 หัวเรื่อง บริหารงานบุคคล
 ชื่อเรื่องเพิ่ม Human Resource Development Theory and Practices
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
658.3 จ68ก  
  Barcode: 029217
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
658.3 จ68ก ฉ.2 
  Barcode: 029218
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือ
หนังสือ
658.3 จ68ก ฉ.3 
  Barcode: 029219
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์]
    หัวเรื่อง [บริหารงานบุคคล]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพัฒนาทรัพยากร..
 Copyright 2022. All Rights Reserved.