วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 978-616-724-40-1
 ผู้แต่ง ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
 ชื่อเรื่อง
หลักการไฟฟ้าสื่อสาร+ อุปกรณ์ / ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2555
 เลขเรียก 621.37 ท-ฟ
 รูปเล่ม 51 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
 หมายเหตุ Partial Contents: โครงงานพื้นฐานการสื่อสารและการสื่อสารโดยใช้สาย
-- การสื่อสารโดยใช้แสง
-- การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง
-- การสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ
--โครงงานเกี่ยวกับโทรศัพท์
 หัวเรื่อง ไฟฟ้า
 หัวเรื่อง การสื่อสาร
 หัวเรื่อง โทรคมนาคม
 หัวเรื่อง ระบบโทรคมนาคม
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ  
  Barcode: 020063
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.10 
  Barcode: 020072
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
3. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.11 
  Barcode: 020073
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
4. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.12 
  Barcode: 020074
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
5. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.13 
  Barcode: 020075
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
6. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.14 
  Barcode: 020076
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
7. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.15 
  Barcode: 020077
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
8. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.16 
  Barcode: 020078
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
9. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.17 
  Barcode: 020079
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
10. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.18 
  Barcode: 020080
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
11. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.19 
  Barcode: 020081
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
12. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.2 
  Barcode: 020064
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
13. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.20 
  Barcode: 020082
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
14. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.3 
  Barcode: 020065
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
15. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.4 
  Barcode: 020066
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
16. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.5 
  Barcode: 020067
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
17. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.6 
  Barcode: 020068
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
18. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.7 
  Barcode: 020069
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
19. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.8 
  Barcode: 020070
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา
20. หนังสือ
หนังสือ
621.37 ท-ฟ ฉ.9 
  Barcode: 020071
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
Note:หนังสือและอุปกรณ์อยู่กับ อ.เพ็ญนภา

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ทีมงานสมาร์ทเลิร์นนิ่ง]

    หัวเรื่อง [ไฟฟ้า]
    หัวเรื่อง [การสื่อสาร]
    หัวเรื่อง [โทรคมนาคม]
    หัวเรื่อง [ระบบโทรคมนาคม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการไฟฟ้าสื่อ..
 Copyright 2019. All Rights Reserved.