วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก


Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ISBN 9789740326793
 ผู้แต่ง วีรศักดิ์ บุญทน
 ชื่อเรื่อง
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2 / วีรศักดิ์ บุญทน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 เลขเรียก 621.38 ว-ค
 รูปเล่ม 18, 432, [1] หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ Contents: การหาปริพันธ์
-- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต
-- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันลอการิทึมและเลขชี้กำลัง
-- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
-- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผัน
-- การหาปริพันธ์ฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิกและไฮเพอร์โบลิกผกผัน
-- การหาปริพันธ์จำกัดขอบเขต
-- เทคนิคการหาปริพันธ์อย่างง่าย
-- เทคนิคการหาปริพันธ์ด้วยการแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ
-- เทคนิคการหาปริพันธ์ผลคูณฟังก์ชันตรีโกณมิติ
-- เทคนิคการหาปริพันธโดยการแยกส่วน -- เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกเศษส่วนย่อย -- เทคนิคการหาปริพันธ์ฟังก์ชันรูปแบบอื่น ๆ -- การหาปริพันธ์สองชั้น -- การหาปริพันธ์สามชั้น -- สมการเชิงอนุพันธ์ -- สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปรได้ -- สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบเอกพันธุ์ -- สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบไม่เอกพันธ -- สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบแม่นตรง -- สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งแบบไม่แม่นตรง -- สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง -- การประยุกต์ทางไฟฟ้าของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง -- การประยุกต์ในทางกลศาสตร์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง-- การประยุกต์ในด้านอุณหพลศาสตร์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง -- การประยุกต์ในศาสตร์อื่นๆ ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง -- สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สองอย่างง่าย -- การประยุกต์ทางไฟฟ้าของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่สอง -- การประยุกต์ทางกลศาสตร์ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง -- การประยุกต์ในศาสตร์อื่นๆ ของสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง
 หัวเรื่อง อิเล็กทรอนิกส์--คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 หัวเรื่อง คณิตศาสตร์วิศวกรรม--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
 หัวเรื่อง วิศวกรรมไฟฟ้า--คณิตศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
621.38 ว-ค  
  Barcode: 013322
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือ
หนังสือ
621.38 ว-ค ฉ.2 
  Barcode: 013323
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 มกราคม 2563
  จอง
3. หนังสือ
หนังสือ
621.38 ว-ค ฉ.3 
  Barcode: 013324
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 มกราคม 2563
  จอง

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [วีรศักดิ์ บุญทน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คณิตศาสตร์อิเล็ก..
 Copyright 2020. All Rights Reserved.