วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
2 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
3 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
4 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
5 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
6 9 พฤษภาคม ของทุกปี  วันพืชมงคล
7 5 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
8 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
9 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
10 13 เมษายน ของทุกปี  หยุดสงกรานต์
11 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
12 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
13 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ Copyright 2023. All Rights Reserved.