วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก

วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 20 เมษายน 2555  ปิดภาคเรียน
2 19 เมษายน 2555  ปิดภาคเรียน
3 18 เมษายน 2555  ปิดภาคเรียน
4 17 เมษายน 2555  ปิดภาคเรียน
5 16 เมษายน 2555  ปิดภาคเรียน
6 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
7 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
8 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
9 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
10 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
11 9 พฤษภาคม ของทุกปี  วันพืชมงคล
12 5 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล
13 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 13 เมษายน ของทุกปี  หยุดสงกรานต์
16 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี
17 16 มกราคม ของทุกปี  วันครู
18 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ Copyright 2020. All Rights Reserved.