кͧشѵѵ ULibM
Է෤Ԥ͹
Khonkaen Technical College
¹

Change to English
 ׺鹢Ū٧
  Ѻ˹ѡ

Ӥ:
ӹǹ 1 ¡
  ͼ Preston, Martin
ʴš׺鹷辺 1 ¡
Marc Display
Ҿ
 ISBN 0856859990 (set)
 ͧ
The Knack : the illustrated encyclopedia of home improvements / Editors Martin Preston, Richard Chapman
 ѡɳ London : Marshall Cavendish, 1988
 Ţ¡ Ref 643.7 Kn68K
 ٻ 24 v. (2701 p.) : ill. ; 28 cm
 ˵ Includes index
 ͧ Dwellings--Remodeling--Amateurs'manuals
 ͧ Chapman, Richard
  Preston, Martin
¡ùѧ
سѧ͡Թ سöաԨѺ䫵 ͧ͡Թ͹ ::
  ͡Թ
¡ʹ
ӴѺ Ţ¡/ ʶҹ ʶҹ
1. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 1 
  Barcode: 013860
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
2. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 10 
  Barcode: 014051
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
3. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 11 
  Barcode: 013869
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
4. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 12 
  Barcode: 013870
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
5. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 13 
  Barcode: 013871
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
6. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 14 
  Barcode: 013872
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
7. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 15 
  Barcode: 013873
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
8. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 16 
  Barcode: 013874
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
9. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 18 
  Barcode: 013875
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
10. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 19 
  Barcode: 013876
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
11. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 2 
  Barcode: 013861
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
12. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 20 
  Barcode: 013877
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
13. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 21 
  Barcode: 013878
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
14. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 22 
  Barcode: 013879
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
15. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 23 
  Barcode: 013880
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
16. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 24 
  Barcode: 013881
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
17. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 3 
  Barcode: 013862
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
18. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 4 
  Barcode: 013863
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
19. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 5 
  Barcode: 013864
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
20. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 6 
  Barcode: 013865
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
21. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 7 
  Barcode: 013866
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
22. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 8 
  Barcode: 013867
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش
23. ˹ѧҧԧ
˹ѧҧԧ
Ref 643.7 Kn68K . 9 
  Barcode: 013868
ͧشõ
►˹ѧͷ

 
Note:ͧ Դ˹ҷͧش

 Copyright 2019. All Rights Reserved.