วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM V5.7
คำค้น:

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนหนังสือ วัสดุสารสนเทศและสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่นไฟล์ รูปภาพ เสียงและวิดีทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย. ติดต่อสอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่งานห้องสมุด

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอนห้อง Home Theatre

ครู-อาจารย์ ที่ต้องการใช้ห้อง Home Theatre เพื่อการเรียนการสอน โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องและขอจองล่วงหน้า ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลที่ตนสนใจผ่านระบบเครือข่ายห้อง Digital Library

ห้อง Digital Library ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ใช้ปฏิบัติงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ที่สนใจยื่นบัตรประจำตัวติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ


วัสดุสารสนเทศแนะนำ
แม่ / นอม วิเศษสิงห์
นอม วิเศษสิงห์
อึส่องโรค / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
บรรจบ ชุณหสวั..
^"ปั่น^" พันล้าน จักรยานที่รัก กอ..
เรื่องสั้นชุด ความทรงจำ = Memoir..
ดอยล์, อาร์เธ..
I AM ALI มูฮัมหมัด อาลี ตำนานกำปั..
การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม / ภวิต..
ภวิต ยอดเพชร
คู่มือการคัดเลือกและติดตั้งซอฟต์แ..
คำนาย อภิปรัช..
สอนสอนเล่น อูคูเลเล่ ง่าย ๆ สไตล์..
สิงโต นำโชค
ไฮโดรบรอกซ์ ปลูกผักไม่ใช้ดิน ต้นท..
เฉลิมชัย รุจิ..
จัดสวนสวย ในพื้นที่จำกัด / ยุคคล ..
ยุคคล จิตสำรว..
ปลูกผักไร้สารพิษ / ชิตพงษ์ กวีรวุ..
ชิตพงษ์ กวีรว..
คู่มือเตรียมสอบเข้า "ปวส. - ปริญญ..
คู่มือเตรียมสอบเข้า "วิศวกรรมโยธา..
รุ่นพี่วิศวกร..
คู่มือเตรียมสอบเข้า "วิศวกรรมโยธา..
รุ่นพี่วิศวกร..
คู่มือเตรียมสอบ "วิศวกรรมเครื่องก..
รุ่นพี่วิศวกร..
เดินทางกับความรัก / พลอย จริยะเวช
พลอย จริยะเวช
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ธารณา คชเสนี
ธารณา คชเสนี
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม = Economic ..
อาธิ ครูศากยว..

วัสดุฯแนะนำ

โอเพนซอร์สทูเดย์ - โอเพนซอร์สทูเดย์

โปรแกรม

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

RSS - Voice TV RSS - Voice TV


 Copyright 2016. All Rights Reserved.