วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM V5.7
คำค้น:

ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ยินดี ต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนหนังสือ วัสดุสารสนเทศและสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่นไฟล์ รูปภาพ เสียงและวิดีทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย. ติดต่อสอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่งานห้องสมุด

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอนห้อง Home Theatre

ครู-อาจารย์ ที่ต้องการใช้ห้อง Home Theatre เพื่อการเรียนการสอน โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องและขอจองล่วงหน้า ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลที่ตนสนใจผ่านระบบเครือข่ายห้อง Digital Library

ห้อง Digital Library ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ใช้ปฏิบัติงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ที่สนใจยื่นบัตรประจำตัวติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ


วัสดุสารสนเทศแนะนำ
หนังสือเสริมทักษะ 2 ภาษา สุขศึกษ..
กิตติ ปรมัตถ..
สกุลไทย
อึส่องโรค / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
บรรจบ ชุณหสวั..
ศิลปะการห่อของขวัญ / สายใจ เจริญร..
สายใจ เจริญรื..
^"ปั่น^" พันล้าน จักรยานที่รัก กอ..
หนังสือเสริมทักษะ 2 ภาษา วิทยาศาส..
สุเทพ สุขเจร..
Android 4.0 Essenti Manual / ณัฐ..
ณัฐภูมิ โอภา..
เครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภ..
จริยา เดชกุญชร
บ้านปลอดมลพิษ = The Nontoxic Home..
พูลสุข ปรัชญ..
รู้จักอาเซียนและประเทศทั่วโลก / ผ..
โคตรประหยัด ขจัดอ้วน = Good Shape..
จอห์น วิญญู
แน่ใจหรือว่าช่วยโลก? = The Conund..
โอเว่น, เดวิด
หนังสือเสริมทักษะ 2 ภาษา หนังสือ..
มนัสชัย กีรต..

วัสดุฯแนะนำ

Unable to open RSS Feed http://www.opensource2day.com/index.php?format=feed&type=rss with error HTTP ERROR: 400, exiting
โปรแกรม

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว

RSS - Voice TV RSS - Voice TV


 Copyright 2016. All Rights Reserved.