วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
Khonkaen Technical College
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM V5.7
คำค้น:
ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ของงานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ให้บริการสืบค้น ยืม-คืนหนังสือ วัสดุสารสนเทศและสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ เช่นไฟล์ รูปภาพ เสียงและวิดีทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย. ติดต่อสอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่งานห้องสมุด

ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอนห้อง Home Theatre

ครู-อาจารย์ที่ต้องการใช้ห้อง Home Theatre เพื่อการเรียนการสอน โปรดตรวจสอบตารางการใช้ห้องและขอจองล่วงหน้า ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลที่ตนสนใจผ่านระบบเครือข่ายห้อง Digital Library

ห้อง Digital Library ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ใช้ปฏิบัติงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต ผู้ที่สนใจยื่นบัตรประจำตัวติดต่อขอใช้บริการ ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสารสนเทศ
วัสดุสารสนเทศแนะนำ
เข้าใจและใช้งานภาษา XML ฉบับโปรแก..
เขียนแบบ 3D ด้วย Auto CAD กับมืออ..
คู่มือการเขียนโปรแกรมด้วย VISUL C..
ศุภชัย สมพานิช
อึส่องโรค / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
บรรจบ ชุณหสวั..
ศิลปะการห่อของขวัญ / สายใจ เจริญร..
สายใจ เจริญรื..
Android 4.0 Essenti Manual / ณัฐ..
ณัฐภูมิ โอภา..
เครื่องดื่มและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภ..
จริยา เดชกุญชร
บ้านปลอดมลพิษ = The Nontoxic Home..
พูลสุข ปรัชญ..
รู้จักอาเซียนและประเทศทั่วโลก / ผ..
โคตรประหยัด ขจัดอ้วน = Good Shape..
จอห์น วิญญู
^"ปั่น^" พันล้าน จักรยานที่รัก กอ..
แน่ใจหรือว่าช่วยโลก? = The Conund..
โอเว่น, เดวิด

วัสดุฯแนะนำ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว


เดลินิวส์ - อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์ เดลินิวส์ - อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์:: Breaking news จากเดลินิวส์


 Copyright 2015. All Rights Reserved.