คำแนะนำการใช้งาน
 

- สื่ออิเล็กทรอนิกสที่สร้างขี้นนี้ใช้ประกอบการสอนวิชาการติดตั้ง์ไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 2104-2005

- การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ใช้งานจะต้องดาวน์โหลดโปรแกรม dwbreader ก่อนโดย คลิกที่นี่

- การทำแบบประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ใช้งานจะต้องใช้ Internet Explorer Version 9 หรือต่ำกว่า

 

ขั้นตอนการใช้งาน
 

1. การอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ นี้จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม dwbreader

2. หลังจากดาวน์โหลด ให้ double click ที่ ไฟล์ dwbreader.exe

3.ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 2104-2005

4. หลังจากศึกษาเนื้อหาเสร็จสิ้น ให้ทำแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังจากเรียนจบแต่ละหน่วย ด้วยตนเอง

Create by นายพุฒิพงศ์ ไชยราช